Kiến thức cơ bản

Các khoản vay cho hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng từ dịch bệnh COVID-19: vay hỗ trợ khẩn cấp & vay hỗ trợ tổng hợp

COVID-19 subsidy

Do sự lây lan của coronavirus mới và ảnh hưởng của nó, một số người nước ngoài sống ở Nhật Bản có thể đã phải nghỉ việc, mất việc hoặc rời bỏ công việc kinh doanh của họ và gặp khó khăn về tài chính.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu các hệ thống cho vay có thể hỗ trợ tài chính cho những người cần tiền trang trải đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Khoản vay hỗ trợ khẩn cấp (緊急小口資金)

Hội đồng phúc lợi xã hội của tất cả các tỉnh thành đang cung cấp một hệ thống cho vay Quỹ phúc lợi để tạm ứng một số tiền cần thiết cho sinh hoạt và các chi phí khác cho các hộ gia đình đang gặp khó khăn.

Trước đây, khoản vay này chủ yếu dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, nhưng những hộ gia đình đang gặp khó khăn tạm thời trong việc duy trì sinh kế do ảnh hưởng của COVID-19 cũng có thể áp dụng nó như một trường hợp đặc biệt.

Nếu bạn đã bị buộc phải ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của COVID-19 vào thời điểm này, bạn cũng có thể nhận được các khoản vay hỗ trợ nếu hồ sơ của bạn được thông qua với dịch vụ vay đầu tư kinh doanh không lãi suất/thế chấp từ các tổ chức tài chính đối với người kinh doanh cá nhân hoặc làm việc tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đối tượng và điều kiện áp dụng

emergency small amount fund
Nguồn: Pamphlet by Ministry of Health, Labor and Welfare

Như đã nhắc tới ở trên, khoản vay này dành cho các hộ gia đình (không phải cá nhân) có thu nhập giảm mạnh do tác động của COVID-19.

Vì đây là khoản vay tạm thời, những người được coi là không thể trả được số tiền có thể không được thông qua vòng xét loại hồ sơ.

Vui lòng xem xét để đăng ký gói vay này nếu bạn đang tạm thời rất cần chi phí sinh hoạt cho cả gia đình mình.

Chi tiết khoản vay

Chi tiết về gói vay hỗ trợ khẩn cấp như sau. Một số điều kiện đã được thay đổi để có thể hỗ trợ cho cả những người có thu nhập giảm mạnh do tác động của COVID-19.

Đề mụcChi tiết
Số tiền cho vay tối đaLên đến 100.000 yên (hoặc 200.000 yên trong một số trường hợp)
Thời gian trì hoãnTrong vòng 1 năm
Thời hạn hoàn trả Trong vòng 2 năm
Lãi suất0%
Người bảo lãnhKhông yêu cầu

Giới hạn cho vay là tối đa 100.000 yên. Tuy nhiên, nếu trường học bị đóng cửa và bạn không thể làm việc do phải ở nhà chăm sóc con cái hoặc nếu bạn là lao động tự do và thu nhập của bạn giảm mạnh do tác động của COVID-19, bạn có thể nhận khoản vay lên tới 200.000 yên.

Thông thường, bạn chỉ phải trả lãi suất trong thời gian trì hoãn. Tuy nhiên, với gói khẩn cấp không có lãi suất, bạn không phải trả gốc hay lãi trong giai đoạn này. Bạn sẽ bắt đầu trả nợ gốc và lãi trong thời gian hoàn trả, sau khi thời gian trì hoãn kết thúc.

Cách đăng ký khoản vay

Bạn có thể đăng ký gói vay hỗ trợ khẩn cấp tại Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố. Hoặc tìm thông tin liên lạc của Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố của bạn từ trang web liệt kê “Hội đồng phúc lợi xã hội các tỉnh/thành phố” dưới đây

Sẽ có các tài liệu được yêu cầu khi đăng ký. Ví dụ:

 • Tài liệu xác minh danh tính (như Thẻ cư trú 在留カード Residence card)
 • Bản sao giấy chứng nhận cư trú 住民票 Jūmin-hyō (bao gồm tất cả các thành viên gia đình, được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)
 • Sổ ngân hàng 通帳 Tsūchō (được cập nhật cho đến ngày nộp đơn)
 • Con dấu ngân hàng 銀行印 (con dấu dùng khi đăng ký thủ tục ngân hàng)
 • Các tài liệu khác được chỉ định bởi Hội đồng phúc lợi xã hội

Các tài liệu cần thiết sẽ được chỉ định khác nhau đối với tùy từng đối tượng. Do đó, trước tiên bạn hãy liên hệ với Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố qua điện thoại và hỏi những tài liệu bạn cần chuẩn bị. Nếu việc giảm doanh thu và thanh toán thuế không thể được xác nhận trong sổ ngân hàng đã nộp, bạn có thể cần phải chuẩn bị một tài liệu khác như phiếu lương, v.v.

Ngoài ra, nếu vì một số lý do nào đó mà có tài liệu mà bạn không thể chuẩn bị, chúng tôi khuyên bạn nên thông báo rõ tình hình của mình cho Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố.

Nếu hồ sơ của bạn vượt qua quá trình xét duyệt, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng khoảng một tuần kể từ lúc đăng ký.

Khoản vay hỗ trợ tổng hợp (総合支援資金)

Khoản vay hỗ trợ tổng hợp (Chi phí hỗ trợ sinh hoạt) của Quỹ hỗ trợ tổng hợp là một khoản vay khác dành cho những người cần hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Ban đầu, đây là một hệ thống cho vay các chi phí cần thiết cho các hộ gia đình không có thu nhập, hoặc có người thất nghiệp, để có thể tiếp tục cuộc sống của họ. Nhưng đối tượng áp dụng đã được mở rộng tới các hộ gia đình có thu nhập thấp do tác động bởi đại dịch COVID-19.

Đối tượng và điều kiện áp dụng

general support funds
Nguồn: Pamphlet by Ministry of Health, Labor and Welfare

Đối tượng của khoản vay này là các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đang bị thiệt hại về tài chính do thu nhập giảm hoặc thất nghiệp, gây khó khăn cho việc duy trì cuộc sống hàng ngày.

Một hộ gia đình sẽ đủ điều kiện đăng ký nếu thu nhập của họ giảm do đại dịch COVID-19, ngay cả khi các thành viên làm việc không bị mất việc làm.

Ngoài ra khoản vay này cũng được sử dụng như một dịch vụ vay đầu tư kinh doanh không lãi suất/thế chấp từ các tổ chức tài chính đối với người kinh doanh cá nhân hoặc làm việc tự do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chi tiết khoản vay

Chi tiết về khoản vay hỗ trợ sinh hoạt như sau.

Đề mụcChi tiết
Số tiền cho vay tối đa• (Hai người trở lên) ¥ 200.000 / tháng
• (Người độc thân) ¥ 150.000 / tháng
Thời gian cho vayTrong vòng 3 tháng về nguyên tắc
Thời gian trì hoãnTrong vòng 1 năm
Thời gian hoàn trảTrong vòng 10 năm
Lãi suất cho vay0%
Người bảo lãnhKhông yêu cầu

Trong khi khoản vay hỗ trợ khẩn cấp là khoản vay tạm thời, khoản vay hỗ trợ tổng hợp sẽ được cung cấp liên tiếp trong thời gian tối đa ba tháng các chi phí sinh hoạt cần thiết, cho đến khi các thành viên trong gia đình có thể phục hồi cuộc sống.

Cách đăng ký khoản vay

Bạn có thể đăng ký khoản vay chi phí sinh hoạt tại Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố, như khoản vay hỗ trợ khẩn cấp.

Về các tài liệu cần nộp vui lòng tham khảo danh sách dưới đây:

 • Tài liệu xác minh danh tính (như Thẻ cư trú 在留カード Residence card)
 • Bản sao giấy chứng nhận cư trú 住民票 Jūmin-hyō
  (bao gồm tất cả các thành viên gia đình, được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)
 • Giấy chứng nhận thất nghiệp hoặc Thông báo ngừng kinh doanh
  (Nếu bạn thất nghiệp hoặc phải đóng cửa doanh nghiệp của bạn)
 • Sổ ngân hàng 通帳 Tsūchō (được cập nhật cho đến ngày nộp đơn)
 • Con dấu ngân hàng 銀行印 Ginkō-in (con dấu dùng khi đăng ký thủ tục ngân hàng)
 • Con dấu đăng ký 実印 Jitsu-in (con dấu đã được đăng ký)
 • Giấy chứng nhận đăng ký con dấu 印鑑登録証明書 Inkan tōroku shōmei-sho
 • Các tài liệu khác được chỉ định bởi Hội đồng phúc lợi xã hội

Hồ sơ cần chuẩn bị sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng của người nộp đơn. Chẳng hạn như nhân viên công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân. Khi liên hệ với Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố, hãy thông báo kĩ về tình trạng của bạn và thảo luận về những tài liệu cần thiết.

Các tài liệu như phiếu xác nhận tiền lương có thể được yêu cầu nếu việc giảm thu nhập và thanh toán thuế của bạn không thể được xác nhận trong sổ tiết kiệm.

Ở Tokyo, bạn có thể nhận được tiền trong khoảng 20 ngày từ khi đăng ký hoàn tất.

Bạn có thể tìm thông tin liên lạc của Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố của bạn từ trang web liệt kê “Hội đồng phúc lợi xã hội các tỉnh/thành phố” dưới đây:

Xin lưu ý rằng có một quá trình sàng lọc, kiểm tra hồ sơ để xét xem liệu bạn có thể trả lại số tiền đó hay không. Nên với những người có nợ xấu, có tiền sử trả chậm tín dụng hoặc các dịch vụ tài chính khác có thể gặp khó khăn khi đăng ký khoản vay này.

Tổng kết

Hai loại khoản vay có thể được sử dụng cho các hộ gia đình cần chi phí sinh hoạt do tác động của COVID-19 là: Gói vay khoản tiền nhỏ khẩn cấp (Vay hỗ trợ khẩn cấp) và Gói vay chi phí sinh hoạt (Vay hỗ trợ tổng hợp).

Vì quy trình xét duyệt hồ sơ cho vay khá kĩ càng nên có khả năng bạn sẽ không thể nhận được khoản vay do không qua bước kiểm tra khả năng trả nợ của người đăng ký, v.v. Tuy nhiên, nếu bạn đang thực sự khó khăn và gặp rắc rối về khả năng duy trì cuộc sống, tốt hơn hết bạn vẫn nên tham khảo ý kiến người tư vấn ​​một lần.

Xem thêm thông tin khác về các biện pháp hỗ trợ công nhân viên chức chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 tại đây: http://www2.hiecc.or.jp/soudan/emg/index.html?lang=vn

Để biết thêm chi tiết và tư vấn, xin vui lòng liên hệ với Hội đồng phúc lợi xã hội thành phố của bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng thông tin chúng tôi chia sẻ ở trên có thể giúp bạn thuận lợi hơn trong cuộc sống hàng ngày tại Nhật. Và nếu bạn bối rối về bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề này, hãy để lại bình luận bên dưới.
JP SMART MAGAZINE
タイトルとURLをコピーしました